Добави кантора // Вход/Регистрация

Адвокат Медарски

Представяне

Адвокат Медарски -- Процесуално представителство и правна защита при воденето на гражданско-правни дела

- Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство

- Абонаментно правно обслужване на търговски дружества- Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус

- Изготвяне на договори

- Регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел

- Консултации и оказване на правно съдействие на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБДАНЪЧНО ПРАВО

- Правни консултации по данъчно-правни въпроси

- Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела

ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО

- Консултации и представителство по вещноправни и облигационни казусиСЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

- Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси

- Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)

- Делба на имущество - съдебна и извънсъдебна

- Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака

- Консултации и правно съдействие при осиновяване

ТРУДОВО ПРАВО

- Консултации и представителство при трудови спорове, съкращения, уволнение, възстановяване на работа и дължимо обезщетение

- Обезщетение вследствие на трудова злополукаНАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

- Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление

- Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, осигуряване на преводач и защита при извършване на следствени действия

- Споразумения за приключване на наказателни дела


АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

- Процесуално представителство пред държавни и общински органи

-Обжалване на наказателни постановления на различни органи

- Обжалване на административни актове


АРБИТРАЖ

- Решаване на спорове пред арбитраж

Услуги


Услуги:
  • Административно право
  • Арбитраж
  • Вещно право
  • Наказателно право
  • Облигационно право
  • Процесуално право
  • Търговско право

Контакти

Непроверен
Вие сте юрист/кантора "Адвокат Медарски"?

Може да разберете как да се възползвате от нашите услуги ТУК

Дата на добавяне: 07.01.11   
RSS Feeds

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).