Добави кантора // Вход/Регистрация

Адвокатска кантора “СИМЕОНОВ И СИНОВЕ”

Представяне

Адвокатска кантора “СИМЕОНОВ И СИНОВЕ” е създадена през 1993 г. от Адвокат Огнян Атанасов Симеонов. Кантората предлага висококвалифицирано обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани и фирми в следните области: наказателно право, гражданско право, търговско право, облигационно право, банково право, застрахователно право, вещно право, административно право, финансово право, данъчно право, митническо право и международно частно право.

Най – общите параметри на услугите, които предлагаме са следните:

* учредяване, регистрация, вливане, сливане, разделяне, отделяне, структуриране и прекратяване на търговски дружества и предприятия, както и участие в процедури по несъстоятелност и ликвидация
* изготвяне и вписване на търговски договори, ипотеки и особени залози;
* подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания, както и подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имущества и права;
* изготвяне на правни анализи, участие в преговори, подготовка и сключване на приватизационни сделки и правна помощ при изпълнението им;
* предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното и митническото право;
* предоставяне на правни услуги в областта на административното право и процесуално представителство по реда на Закона за административното производство, Закона за административните нарушения и наказания и Закона за върховния административен съд;
* правна помощ при сключване и изпълнение на застрахователни, транспортни и спедиционни договори;
* правна помощ и процесуално представителство при подготовката и воденето на граждански, наказателни (административен и общ характер) и арбитражни дела в страната и в чужбина;

Услуги


Услуги:
  • Административно право
  • Гражданско право и процес
  • Данъчно право
  • Митническо право
  • Търговско право

Контакти

Непроверен
Вие сте юрист/кантора "Адвокатска кантора “СИМЕОНОВ И СИНОВЕ”"?

Може да разберете как да се възползвате от нашите услуги ТУК

Дата на добавяне: 03.01.11   
RSS Feeds

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).