Добави кантора // Вход/Регистрация

Адвокатска кантора Юрукова

Представяне

Адвокатска кантора Юрукова

Адвокатската практика на адвокат Гергана Юрукова:

В резултат на дългогодишната си  адвокатска практика съм специализирала в следните области на правото:
Наказателно право, вещно право, облигационно /договорно/ право, търговско право,  семейно право,  трудово право и административно право.

Курсове, квалификации и семинари:

С цел повишаване на   професионалната   подготовка и квалификация  съм завършила в Институт  за решаване на конфликти в гр.София специализиран курс за медиатори.
След успешно положени изпити придобих и квалификацията  „медиатор”.
Вписана съм в  Единният регистър на медиаторите при Министерство на правосъдието.
Притежавам и сертификат за медиатор по търговско право.

Дейности:
- представителство и защита на наказателни дела и консултация по наказателен процес;
- подготовка на всякакъв вид документи;
- процесуално представителство
- представителство от адвокат;
- адвокатски консултации: устни и писмени;
- цялостно правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица по договор;
- изготвяне на договори, споразумения, завещания и делби;
- консултации по сделки с недвижими имоти, изготване на документация, ипотеки, финализиране на сделките;
- регистрация, промяна, прекратяване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел;
- правнана помощ за придобиване на българско гражданство;
- защита на правата на граждани и юридически лица спрямо посегателства от държавни органи и длъжностни лица;
- Разработване и управление на Европейски проекти.

Вижте повече информация на сайта ми: http://www.g-yurukova.com

Услуги


Услуги:
  • Административно право
  • Гражданско право и процес
  • Международно право
  • Наследствено право
  • Семейно право
  • Съдебни спорове
  • Трудово и осигурително право
  • Търговско право

Контакти

Непроверен
Вие сте юрист/кантора "Адвокатска кантора Юрукова"?

Може да разберете как да се възползвате от нашите услуги ТУК

Дата на добавяне: 03.01.17   
RSS Feeds

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).