Добави кантора // Вход/Регистрация
Банково право

Банковото право представляват съвкупност от правни норми регламентиращи отношенията възникващи във връзка с осъществяването на банкова дейност.
Банковото право се определя от като част от финансовото право и се регламентира от Закона за Българската Народна Банка и Закона за кредитните институции. Банковото право регламентира дейността на БНБ, банковият надзор, получаване и отнемане на лицензи, банковата несъстоятелност и т.н.
Банковото право обхваща и търговски сделки, които са уредени от търговския закон.

В областта на банковото право:

  • Банкови учредителни документи
  • Вътрешни документи и правила
  • Консултации за създаване на нови банкови продукти
  • Договори за кредити и депозити
  • Банкови гаранционни сделки
  • Инвестиционно посредничество
  • Договори за факторинг
  • Фючърси и опции
  • Събиране на вземания
  • Представителство
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).