Добави кантора // Вход/Регистрация
Европейско право

Регламентите на европейските институции задължават страните със силата на закон. Европейското право измества националните закони, когато съществува противоречие.
Препоръките и мненията имат характер на консултативни становища. Директивите задължават страните с постигането на определени резултати.
Парламентарната асамблея на ЕС съвместно със Съвета на ЕС и след предложение на Европейската комисия приема законите и годишния бюджет, избира омбудсман и разпуска Европейската комисия.
Европейският съвет се формира от министър-председателите или президентите на страните и определя политиката на съюза.
Европейската комисия следи за спазване на европейското законодателство и изпълнение на решенията.
Съдът на европейските общности се формира от съдии от всички страни членки и е ангажиран с тълкуването и прилагането на европейското законодателство.
Сметната палата е ангажирана с одита и контрола на разходваните европейски средства.
Всяко човешко право, признато от европейското законодателство, може да бъде защитено пред Европейския съд по правата на човека, ако е отказана защита на национално ниво.

В областта на европейското право:

  • Правни консултации по въпроси свързани с Европейския съюз
  • Консултации и искове за нарушени човешки права
  • Изготвяне, кандидатстване и съдействие за участие в европейски програми
  • Консултации и съдействие при администриране и отчитане по европроекти
  • Участия в търгове и обществени поръчки
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).