Добави кантора // Вход/Регистрация
Интелектуална собственост

Авторството е с ключово значение за авторското право или правото на интелектуална собственост.

Интелектуалната собственост включва права върху литературни, художествени и научни произведения, музикални произведения, предавания, промишлени образци и изобретения, търговски марки и други.

Правото на интелектуалната собственост регламентира и възможностите за преотстъпване за определен период или постоянно, за определена територия, по определен начин, брой копия или излъчвания и други.
Защитата е за определен период, след който интелектуалната собственост може да се използва свободно.

В областта на интелектуалната собственост:

  • Консултации за установяване на авторство
  • Правна защита на авторски права и интелектуална собственост
  • Патентоване на изобретения и регистриране на полезни модели
  • Консултации и съдействие при регистриране и защита на търговски марки
  • Продуцентски договори и договори за разпространение
  • Условия за ползване на авторски произведения
  • Интелектуална собственост
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).