Добави кантора // Вход/Регистрация
Конституционно право

Конституцията е върховен нормативен акт, с който дефинират основните поставки за организация на правовия ред и устройството на държавната власт.

Конституцията дефинира основните човешки и граждански права:
- лични – право на живот, на здравословна среда, на достойнство, на свободно развитие, на свободна мисъл и убеждения.
- политически – право на сдружаване в политически организации, на участие в избори и в управлението на държавата
- социално-икономически – право на труд, на достъп до блага, на осигурен жизнен минимум.

В областта на конституционното право:

 • Консултации за придобиване, загубване или отказ от гражданство
 • Конституционна основа на статуса на чужденците и лицата без гражданство
 • Правни консултации и съдействие за учредяване на политически партии и организации
 • Изготвяне на проекти за изменение и допълнение на нормативната уредба
 • Правен анализ и консултации свързани с обявяване на противоконституционни нормативни актове
 • Основни човешки права и свободи
 • Политически права и свободи
 • Социално-икономически права
 • Конституционни принципи
 • Пряко осъществяване на държавна власт
 • Конституционен съд
 • Върховен административен съд
 • Върховен касационен съд
 • Прокуратура
 • Висш съдебен съвет
 • Форми на участие на гражданите в управлението на общината
 • Контрол за конституционносъобразност на законите
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).