Добави кантора // Вход/Регистрация
Международно право

Международното право урежда международните отношения на суверенните държави.
Източници на международното право са сключените конвенции и двустранни договори на база признатите в международната общност принципи на правото и международните обичаи.
Международното частно право е особен дял от международното право, който урежда правоотношенията между граждани или техни организации, когато съществува международен елемент.

В областта на международното право:

 • Представителство пред международни съдилища и арбитраж
 • Консултации и съдействие за предоставяне убежище и статут на бежанец
 • Правно консултиране на международни търговски дейности
 • Участия в преговори с чуждестранни лица
 • Консултации при сключване на смесени бракове
 • Международно двойно данъчно облагане
 • Способи за избягването на двойното данъчно облагане
 • Уреждане на спорни въпроси
 • Консултации и изготвяне на международни договори
 • Задължителни актове на международните организации
 • Международни спорове
 • Международен арбитраж
 • Международен съд
 • Международни организации
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).