Добави кантора // Вход/Регистрация
Наказателно право

Правни норми, регулиращи обществените отношения свързани с извършвани на престъпления. Целта е да се защити интереса обществото, като при нарушения се търсени на наказателна отговорност от извършителя на престъплението.

Наказателното право урежда отношенията между държавата и извършителите на престъпления. Престъплението се счита за най-тежкото посегателство срещу установения ред – може да бъде действие или бездействие, да е извършено умишлено или поради непредпазливост.
Различават се престъпления против мира и човечеството, против държавността, против личността, здравето и достойнството, против собствеността, против стопанството, данъчната и финансова система, против правосъдието, военни, компютърни престъпления и други.
Освен престъпленията от общ характер, които засягат обществото като цяло, различаваме и престъпления от частен характер, които се преследват само по тъжба на пострадалия.
Напр. посегателство, засегнато чувство за чест и достойнство и др.

Наказанието е ограничаване на правата на осъдения с цел да бъде поправен и приучен към общественополезен живот. Наказанията могат да бъдат доживотен затвор без замяна или доживотен затвор, лишаване от свобода с определена продължителност, поправителен труд, конфискация на имущество, глоба, лишаване от права, обществено порицание.

В областта на наказателното право:

 • Правна защита при дознанието, следствието и прокуратурата
 • Правна защита при привличане като обвиняем в досъдебното производство
 • Правна защита при привличане като подсъдим в наказателното производство
 • Правна помощ при предявяване на тъжби срещу престъпления от частен характер
 • Правна помощ при гражданско обвинение за престъпления от общ характер
 • Предявяване на граждански искове в наказателното съдопроизводство
 • Юридическа помощ за изготвяне на молби за помилване и предсрочно освобождаване
 • Юридическо съдействие при водене на производство за съдебна реабилитация
 • Правна защита при повдигнато обвинение за извършване на престъпление
 • Защита на правата при налагане на мярка за неотклонение
 • Споразумения за приключване на наказателни дела
 • Наказателна отговорност
 • Давност, амнистия и реабилитация
 • Кражба, грабеж, длъжностно присвояване
 • Престъпление по служба
 • Пасивен и активен подкуп
 • Измами
 • Престъпления против реда
 • Прокурор
 • Пострадал
 • Частен обвинител
 • Частен тъжител
 • Обвиняем
 • Защитник
 • Граждански ищец
 • Граждански ответник
 • Свидетел
 • Защита на свидетел
 • Защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство
 • Оглед, претърсване, изземване
 • Разпит на свидетел
 • Очна ставка
 • Експертиза, следствен експеримент, разпознаване
 • Досъдебно производство
 • Извършване на разследване
 • Съдебно производство
 • Изменение на обвинението в съдебното производство
 • Постановяване на присъда
 • Прекратяване на наказателното производство със споразумение
 • Трансфер на осъдени лица
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).