Добави кантора // Вход/Регистрация
Наследствено право

Наследственото право урежда реда на имуществените отношения породени от смърт на гражданин и наследяване на тяхното имущество от други лица.

Водеща в наследственото право е волята на наследодателя, след това е запазване на интересите на неговите близки.
Наследственото право определя кръга и реда на наследниците както и наследствената маса представляваща съвкупност от движими, недвижими вещи, права, задължения и други. Строго личните права и задължения не се наследяват, а се погасяват след смърт.

Законът посочва кръга от наследници и установява ред на правото за наследство. Общото правило е, че семейството и близките роднини изключват по-далечните, а тези от еднакъв ред наследяват по равно. На първо място за наследство се призовава съпругът/съпругата на наследодателя и оставените от него низходящи по права линия децата, внуци, правнуци и т.н. Извънбрачните деца с установен произход, както и осиновените от наследодателя имат право на наследство наравно с останалите. В случай, че няма низходящи наследници, се призовава съпругът/съпругата на наследодателя и неговите възходящи по права линия –родители, деди, прадеди и т.н. При липса на роднини по права линия се призовава съпругът на наследодателя с братята и сестрите му. Делът на преживелия съпруг е по-голям, ако бракът е продължил по-дълго или ако е дал деца. В случай, че няма наследници от първите три реда, преживелият съпруг наследява цялото имущество. Частични наследствени права има и партньорът на наследодател без брак, ако двамата са имали съжителство. В случай, че няма наследници по предходните редове, нито преживял съпруг, на четвърто място наследяват роднините по съребрена линия до шеста степен включително братовчеди, племенници и т.н. Ако някой е извършил тежко престъпление срещу наследодателя, неговия съпруг или роднина по права линия, се обявява за недостоен и няма право да наследява – освен ако наследодателят не му е дал опрощение. Ако няма нито един наследник, или всички призовани към наследство последователно направят отказ от наследяване, незаетото наследство се приема от държавата в качеството й на универсален правоприемник.
Наследодателят може да измени законния наследствен ред, като състави завещание. Саморъчните завещания са изписани ръкописно от наследодателя, а нотариалните са съставени от нотариус под диктовката на наследодателя и се съхраняват от нотариус. Наследодателят определя по какъв начин да бъде наследено имуществото му.
Завещанието не засяга така наречената „запазена част“, която е в полза на най-близките наследници. В зависимост от реда и броя на близките наследници, „запазената част“ е от 1/3 до 2/3 от наследственото имущество. С останалата разполагаема част наследодателят се разпорежда свободно, като може да учреди завет с условия за получаване на определени части от наследството.

В областта на наследственото право:

  • Юридическа помощ за откриване на наследство
  • Правни съвети и изготвяне на завещания и завети
  • Консултации при определяне на наследствени дялове и запазени части
  • Консултации за оспорване на завещания
  • Отказ от наследство
  • Разпореждане с наследствени дялове
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).