Добави кантора // Вход/Регистрация
Осигурително право

Осигурителното право обхваща въпросите свързани с осигурителната система, възможностите за обезщетяване или издръжка при общо или професионално заболяване, трудова злополука, инвалидност, старост, смърт, намалена или загубена работоспособност, безработицата и т.н.

В осигурителните правоотношения участват осигурителния орган, осигурителят и осигуряваното лице.
Осигурител при трудово правоотношение е работодателя, при служебно правоотношение е държавата, а при граждански договор е възложителя.
Осигурителят се ангажира с внасяне на дължимите осигурителни вноски за осигуреното лице.
Упражняващите свободни професии,еднолични търговци, управители на търговски дружества, земеделски производители и други лицата се самоосигуряват и превеждат самостоятелно дължимите осигурителни вноски.

В областта на осигурителното право:

 • Обезщетения при бременност, майчинство и отглеждане на дете
 • Обезщетения при общо заболяване, инвалидност и смърт
 • Обезщетения при трудова злополука и професионално заболяване
 • Обезщетение при безработица
 • Юридически консултации при пенсиониране
 • Осигурителен доход
 • Осигурителен стаж
 • Осигурителни вноски
 • Инвалидност
 • Неработоспособност
 • Старост
 • Смърт
 • Неработоспособност
 • Пенсия
 • Наследствена пенсия
 • Пенсионно производство
 • Спорове по пенсионно осигуряване
 • Допълнително задължително пенсионно осигуряване
 • Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).