Добави кантора // Вход/Регистрация
Процесуално право

Гражданският процес е свързан със спорове между гражданите и техните организации.
Граждански производства са брачните, търговските, обезпечителните, колективните, заповедните и други.
Административният процес е свързан със спорове, при които страна е държавата чрез своите институции.
Наказателният процес е свързан с търсене на наказателна отговорност от лица уличени в извършване на престъпление.
Охранителните производства се извършват с цел да бъдат установени определени факти и обстоятелства.
При изпълнително производство волята на компетентния орган се реализира включително и чрез принуда.
За определени правни спорове страните могат да се споразумеят чрез извънсъдебен способ.

В областта на процесуалното право:

  • Процесуално представителство
  • Правна помощ при административни процедури и дела
  • Правна защита при досъдебни производства и наказателни дела
  • Правна помощ при делби, колективни искове, брачни производства и др.
  • Водене на арбитражни процедури
  • Събиране на вземания чрез изпълнителни производства
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).