Добави кантора // Вход/Регистрация
Семейно право

Семейното право регламентира правата и задълженията в семейните отношения - брак, родство, осиновяване, настойничество и попечителство.
Семейното право урежда правоотношения възникнали във връзка със сключване на брак, родства, осиновяване, настойничество и попечителство.
Семейното право обхваща съпружеските права и задължения, правата и задълженията между родители и деца, правата и задълженията по страните на осиновителния акт, правата и задълженията по семейноправно отношение за издръжка.
Сключването на бракът може да бъде при законов режим на общност, законов режим на разделност или договорен режим (чрез брачен договор).
Вариантите за развод са по взаимно съгласие (без съдът да се произнася за евентуалната вина) и разводи по исков ред (вината е определяща). При развод се уточняват имуществените отношения, родителските права, издръжка и други.
Произходът и осиновяването също се обхващат от семейното право. Произходът е биологична връзка между две лица, при която едното е баща или майка. Ако произходът е неизвестен може да се установи по исков ред или чрез припознаване от страна на предполагаемия родител.
Осиновяването позволява отглеждане на дете без съществуването на биологична връзка.

В областта на семейносто право:

 • Консултации по семейноправни въпроси
 • Сключване на брак
 • Консултации и изготвяне на брачни договори
 • Имуществени отношения между съпрузите
 • Разводи по взаимно съгласие или по исков ред
 • Искове за издръжка и за родителски права
 • Съдействие при осиновяване
 • Настойничество и попечителство
 • Издръжка на деца от родителите им
 • Ограничение на родителски права
 • Лишаване от родителски права
 • Изменение и отпадане на издръжка
 • Предположение за бащинство от съпруга
 • Припознаване
 • Родство
 • Правно съдействие за установяване на произход
 • Консултации при домашно насилие
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).