Добави кантора // Вход/Регистрация
Трудово право

Трудовото право обхваща въпросите свързани с трудовоправните взаимоотношения.
Трудовият договор е от водещо значение в трудовото право. С трудовият договор определено лице се наема да осъществява определени трудови функции и се ангажира да спазва установената трудова дисциплина и носи дисциплинарна, а в някои случи и имуществена отговорност за дисциплинарни нарушения.
Работодателят се задължава да осигурява безопасни и здравословни условия на труд, да дава ясни указания, да изплаща в срок трудовото възнаграждение, да отчита и превежда полагащите се социални и здравни осигуровки. Трудовото право определя минимални размери на трудовите възнаграждения, почивките, отпуските, ангажиментите при трудови злополуки, майчинство, заболявания и т.н.

В областта на трудовото право:

 • Консултации по трудовоправни въпроси
 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и длъжностни характеристики
 • Договори за управление
 • Консултации при сключване на колективни трудови договори
 • Процесуално представителство при трудови дела за обезщетение при уволнение или съкращение
 • Консултации и изготвяне трудова документация
 • Консултации при уволнение или съкращаване на персонал
 • Правна помощ при колективни трудови спорове
 • Изготвяне на искове за неправилно прекратен трудов договор или за неизплатено трудово възнаграждение
 • Консултации за оспорване на неправомерни дисциплинарни наказания
 • Кодекс на труда
 • Право на сдружаване на работодателите
 • Изменение на трудово правоотношение
 • Ползване на отпуски
 • Трудова дисциплина
 • Дисциплинарна отговорност
 • Имуществена отговорност на работодателя
 • Имуществена отговорност на работника
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Основания за прекратяване на трудов договор
 • Защита срещу незаконно уволнение
 • Трудови спорове
 • Трудова книжка
 • Безработица
 • Трудов стаж
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).