Добави кантора // Вход/Регистрация
Финансово право

Финансовото право регламентира и контролира обществените отношения, възникващи в процеса на финансовата дейност на държавата, относно натрупването, разпределението, разходването и използването на националния доход.
Финансовите институции като банки, застрахователни дружества, инвестиционни и осигурителни фондове извършват дейността съгласно специфична нормативна уредба.
Финансовото право определя формите за контролиране и гарантиране на целесъобразното и законосъобразно разходване на обществени средства, т.ч. европейски, държавни или общински.
Държавният финансов контрол се ангажира с контрола върху управлението на обществените финанси.
Данъчните дирекции се ангажират с контрола върху събираемостта на данъците.
Сметната палата контролира разходването на средствта от държавния и европейския бюджет.
Финансовият контрол се осъществява чрез назначените инспектори, ревизори и одитори.
Контролният орган приключва проверките с констативен акт или доклад за проверявания обект. При наличие на виновно причинени вреди се съставя акт за отговорността на лицата.

В областта на финансовото право:

  • Консултации и правна помощ при лицензиране на финансови организации
  • Консултации по банкови сделки
  • Консултиране и изготвяне на договори за кредит
  • Процесуално представителство в начетни производства
  • Обжалване на индивидуални финансови актове
 

Право България - Вашият електронен наръчник за търсене на юристи, правна помощ и юридически консултации

Търсене на юристи: Адвокат, адвокатска кантора, нотариус, съдебен изпълнител или друг юрист.
Търсене по юристи сфера специализация: Административно право, вещно право, данъчно право, международно право, наказателно право, наследствено право, облигационно право, семейно право, трудово и осигурително право, търговско право и др.
Търсене юристи по местоположение: София, Пловдив, Варна, Бургас, Благоевград и др.
Търсене на конкретен правен казус: Регистрация на фирма, сключване на договор, покупка на недвижим имот, наследство, дарение, ипотека, етажна собственост, трудови правоотношения, здравно осигуряване, социално осигуряване, неправомерно съкращение, обезщетения, проблемни съседи, данъчен акт, изпълнително дело, брачен договор, семейни проблеми, развод, издръжка и много други.
Съвети при ползване на юридически услуги: Съвети за наемане на адвокат, необходимост от адвокатски услуги, подготовка за среща с адвокат, цени за наемане на адвокат и т.н.
Правни съвети: Очаквайте скоро нашият електронен правен консултант с юридически съвети.
Информация за видове право: Целта е да разберете точно в коя област е вашият юридически казус, за да потърсите адвокат в съответната област.
Онлайн правни услуги: Търсене на юристи предлагащи онлайн правни консултации ( юридически услуги, адвокатски услуги, правни съвети и т.н.).